+90 Netwerkorganisaties in Vlaanderen (Gratis download)

E-book: Netwerkorganisaties in Vlaanderen

Welke netwerkorganisatie verdient een plaats op de bucket list van iedere ondernemer?

Update: 02/11/2022

Wil jij gelijkgestemde ondernemers ontmoeten en samen jouw business laten groeien? Zoek jij ideeën of advies van ervaren zelfstandigen? Leren uit de fouten en inzichten van andere ondernemers? Ben jij bereid je eigen netwerk open te stellen?

Dan is een netwerk organisatie of business club helemaal jouw ding! De meeste netwerkverenigingen hebben een eigen focus bijvoorbeeld een platform voor startende ondernemingen, specifiek voor vrouwelijke ondernemers of een serviceclub gekoppeld aan een goed doel. Het aanbod in Vlaanderen is enorm en daarom stelde Webhero een werkbare lijst samen van lokale, nationale én internationale netwerkinitiatieven.

Staat jouw organisatie nog niet in de lijst? Is bepaalde informatie niet langer up-to-date? Laat het ons weten via info@webhero.be.


Netwerkorganisaties in Vlaanderen - BNI Leuven Artois

Op de foto: BNI Leuven Artois door de lens van berten.be

1. Nationale netwerkorganisaties

Accademy  - https://www.accademy.be/ 

 • Wat? Een netwerk voor accountantskantoren. Door kleinschalige, niet-alledaagse initiatieven te nemen, initieert, stimuleert en concretiseert Accademy de noodzakelijke transformatie in boekhoud- en accountantskantoren. Ben jij klaar om je kantoor voor te bereiden op deze (technologische) uitdagingen?
 • Doelgroep: Eigenaars en managers van accountantskantoren, die de beste coach wensen te worden van hun groeiende ondernemers.

 • Regio: Vlaanderen

ADM  www.adm.be

 • Wat? ADM bestaat 22 jaar, en is gestart als IT- vereniging (toen nog Antwerp Digital Mainport), maar in de loop der jaren mee geëvolueerd met de maatschappij en de technologie. Tijdens de activiteiten bekijken ze aan de ene kant hoe digitalisering bedrijven performanter & efficiënter maakt en aan de andere kant wat de impact van digitalisering is op de mensen (veel veranderingen, jongeren, voortdurend leren …)
 • Doelgroep: Alle business ondernemers die te maken hebben met digitalisering of ermee bezig zijn.
 • Regio: Nationaal 

Artemis - http://www.markantvzw.be/artemis/ 

 • Wat? Het professionele luik van Markant vzw, met het motto: “Deel, leer en inspireer”. Het netwerk biedt activiteiten aan op maat aan. Het doel? Een extra dimensie toevoegen aan het leven van ondernemende vrouwen, zowel op privé als zakelijk vlak. 
 • Doelgroep: Actieve vrouwelijke professionals (onderneemsters, kader- of directieleden en vrije beroepers)
 • Regio: 9 regionale netwerken in Vlaanderen

Beltug  - www.beltug.be

 • Wat? Een Belgische associatie en community van 1550+ leden binnen de digitale technologie. De bedoeling is om de mogelijkheden binnen de digitale technologie samen te onderzoeken en te versterken.
 • Doelgroep: CIO’s, ICT managers, procurement managers, IT infrastructure managers, telecoms managers, IT architects, security officers,…
 • Regio: België

BNI - www.bni-vlaanderen.be

 • Wat? Internationale netwerk organisatie die aan de hand van kwalitatieve aanbevelingen lokale ondernemers wil aansporen tot geven om zo uiteindelijk je eigen omzet te vergroten.
 • Doelpubliek: Lokale ondernemers die willen groeien
 • Regio: 93 lokale chapters in Vlaanderen
 • Wanneer: Op wekelijkse basis komt ieder chapter samen tijdens een ontbijtmeeting.
 • Internationaal: 8000+ chapters wereldwijd met meer dan 220.000 leden

Lees meer over BNI:
3 jaar als lid van BNI Leuven Artois : de exacte omzet!
BNI Connect: 4 tips die elk BNI-lid zou moeten toepassen.
Tips voor de perfecte BNI-zoekvraag: 52 weken, 52 leads.
BNI Vlaanderen: interview met Pierre Schmitt.

Bryo - www.voka.be/bryo

 • Wat? Bryo is een initiatief van Voka, gericht op netwerking voor starters. Bryo speelt in op elke levensfase van de startende ondernemer. Daarom bieden ze verschillende trajecten aan: Bryo StandUp, Bryo StartUp en Bryo ScaleUp.
 • Doelgroep: Startende ondernemers
 • Regio: 6 afdelingen verspreid over Vlaanderen.

BAN - Business Angels Netwerk Vlaanderen - www.ban.be

 • Wat? BAN is een netwerkorganisatie die focust op de uitwisseling van kennis, know-how en kapitaal tussen start-ups en privé-investeerders.
 • Doelpubliek: Start-ups en privé-investeerders
 • Regio: Vlaanderen

CIOforum  www.cioforum.be

 • Wat? Een professionele netwerkorganisatie die tracht de IT-community te verenigen en te inspireren. Leden delen best practices, ervaringen en toekomstperspectieven. Ze dagen elkaar uit om nieuwe IT-innovaties en kansen te benutten.
 • Doelgroep: Professionals met een toonaangevende IT-functie in een bedrijf
 • Regio: België

CIONET  - www.cionet.com

 • Wat? Internationale organisatie gericht op het up-to-date houden en helpen van IT executives.
 • Doelgroep: CIO’s van IT bedrijven
 • Regio: België

E-book: Netwerkorganisaties in VlaanderenDe Hanze - www.dehanze.be

 • Wat? De Hanze - International Club of Flanders is enerzijds een ontmoetingsplatform en anderzijds een business club met als doel om ondernemers uit Vlaanderen samen te brengen. Het is een plaats om te netwerken, ideeën uit te wisselen en overtuigingen te toetsen.
 • Doelpubliek: Managers, politici, ambtenaren en ondernemers uit Vlaanderen
 • Leden: 250
 • Internationaal: Deel van de World Trade Centers Association.
 • Regio: Vlaanderen

De ronde tafel - www.roundtable.be

 • Wat? Een internationale netwerkvereniging specifiek voor mannen met het oog op kennis en ervaringen uitwisselen via professionele en sociale activiteiten.
 • Doelgroep: Mannen tot 40 jaar
 • Regio: 5 zones in België

Entrepreneurs’ Organization Brussels  - https://www.eonetwork.org 

 • Wat? Internationaal netwerk dat sterk inzet op persoonlijke en professionele ontwikkeling.  Vragen, successen en missers kunnen naar hartenlust met elkaar gedeeld worden. Tijdens (inter)nationale learning events met topsprekers wordt de kennis volop bijgeschaaft. 
 • Doelgroep: Eigenaars, oprichters of meerderheidsaandeelhouders van bedrijven uit verschillende branches. Het bedrijf moet in het meest recente fiscale jaar minstens 1 miljoen US$ verdiend hebben.
  Regio: België
 • Internationaal: 186 chapters wereldwijd met meer dan 13.000 leden

ETION - www.etion.be

 • Wat? ETION is een forum voor geëngageerd ondernemen. Binnen ETION zijn over de regio’s heen 80 rondetafelgroepen actief waar leden in een sfeer van openheid en vertrouwen ervaringen uitwisselen met collega-ondernemers.
 • Doelpubliek: Ondernemers en beslissingsnemers die geloven in de mens en authentiek leiderschap.
 • Regio: Antwerpen-Mechelen, Kempen, Brabant-Brussel, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
 • Leden: 4000

Family Business Network Belgium - www.fbnbelgium.be

 • Wat? FBN Belgium is een unieke community van toonaangevende familiebedrijven in België. Ze bieden een platform aan met sprekers, getuigenissen en discussies over de soms delicate, maar vaak vergelijkbare zaken waarmee bedrijfsfamilies worden geconfronteerd.
 • Doelpubliek: Zaakvoerder van familiebedrijf
 • Internationaal: Deel van de internationale organisatie FBN
 • Regio: België

Ferm www.samenferm.be

 • Wat? Dé grootse vrouwenorganisatie in Vlaanderen.
 • Missie? We zijn een netwerk gedragen door vrouwen, waarmee mensen zich betrokken en verbonden voelen, op elk moment in het leven. Met een daadkrachtige visie op maatschappelijke thema’s. Met een breed aanbod van diensten. Met ontspannende en educatieve activiteiten. We zijn steeds dichtbij: op het platteland, in je buurt - waar je ook bent.
 • Regio: Vlaanderen

FIABCI - https://fiabci.org 

 • Wat? Een wereldwijde netwerkorganisatie die real estate professionals stimuleert om bij te leren, kennis met elkaar te delen, en internationaal samen te werken.
 • Doelgroep: Professionals in de vastgoedsector
 • Regio: België
 • Internationaal: 48 chapters over de hele wereld

Fierce Ladies https://www.fierce-ladies.com 

 • Wat? Fierce Ladies wil vrouwelijk potentieel volop ontwikkelen en helpen groeien. Je kan andere inspirerende vrouwen ontmoeten, boeiende workshops volgen en je expertise aanscherpen.
 • Doelgroep: Vrouwen met talent en ambitie
 • Wanneer? De vrouwen komen 3 keer per maand samen op Fierce Ladies Thursdays.
 • Regio: België

Flanders DC - www.flandersdc.be

 • Wat? Flanders DC, of voluit Flanders District of Creativity, is het unieke aanspreekpunt voor ondernemingen uit de creatieve sector. Ze ondersteunen bij de start, groei of professionele uitbouw van organisaties, netwerken én faciliteren opportuniteiten in het buitenland. Als vzw werken ze in opdracht van de Vlaamse overheid.
 • Doelpubliek: Ondernemers uit de creatieve sector (architectuur, audiovisuele industrie, beeldende kunst, communicatie, pr en reclame, design, erfgoed, gaming, mode, muziek en meer…)
 • Regio: Vlaanderen

JCI - www.jcivlaanderen.be

 • Wat? JCI is een ondernemersvereniging die projecten, vormingen, evenementen organiseren en op regelmatige basis hun ideeën aftoetsen bij internationale ondernemers.
 • Doelpubliek: high potentials, leiders en ondernemers tussen de 18 en de 40 jaar
 • Leden: 650
 • Regio: 29 lokale afdelingen in Vlaanderen

E-book: Netwerkorganisaties in VlaanderenJong Voka - www.voka.be/jongvoka

 • Wat? Jong Voka is een onderdeel van de Voka groep en organiseert netwerkevents, opleidingen in seminaries.
 • Doelgroep: Jonge ondernemers en high potentials in Vlaanderen tot 40 jaar.
 • Regio: 9 lokale afdelingen verspreid over heel Vlaanderen.

Kiwanis (Belgium – Luxemburg) - www.kiwanis.be

 • Wat?Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs die mensen van verschillende beroepen en sectoren samenbrengt om aan lokale dienstverlening te doen.
 • Doelgroep: Iedereen
 • Regio:174 + clubs in België en Luxemburg

Liberaal Verbond voor Zelfstandigen - www.lvz.be

 • Wat? Een nationaal en lokaal initiatief voor zelfstandigen die op zoek zijn naar advies, vormingen en netwerking.
 • Doelpubliek: Ondernemers, KMO’s, zelfstandigen, middenstanders, landbouwers, handelaars en beoefenaars van vrije en intellectuele beroepen.
 • Regio: Nationaal

Lions - www.lions.be

 • Wat? Lions België is een internationale service club en NGO die openstaat voor alle weldoeners. Een netwerk om u tegen te zeggen en een nobele missie om verschillende goede doelen te steunen.
 • Doelpubliek: Actieve mannen en vrouwen
 • Leden: 7500
 • Regio: 281 clubs in België
 • Internationaal: 1,4 miljoen leden verspreid over 46.000 clubs in 210 landen

Markant - www.markantvzw.be

 • Wat? Een organisatie voor en door gelijkgestemde vrouwen, jong en oud. Ze bieden zinvolle activiteiten, evenementen en opleidingen aan.
 • Doelpubliek: Actieve en vrouwelijke ondernemers
 • Leden: 25.000
 • Regio: 300 lokale netwerken over heel Vlaanderen

MIT-Club www.mitclub.be

 • Wat? Een select management IT-club met maximaal 40 topleden om CIO kennis te verzamelen en uit te wisselen om zo elkaars kwaliteiten te verbeteren. Ze organiseren netwerkmomenten en sessies met expertises en internationale gastsprekers.
 • Doelgroep: CIO’s uit de zakenwereld en overheid 
 • Regio: België

Netwerkers - www.netwerkers.be

 • Wat? Netwerken op ‘café’ of in een informele setting met maximum 30 netwerkers. Iedere ondernemer komt aan het woord waardoor de focus gelegd wordt op het actief en persoonlijk netwerken.
 • Doelpubliek: Grote en kleine ondernemers
 • Regio: 8 locaties in Vlaanderen
 • Wanneer: Maandelijks

Netwerkondernemen - www.netwerkondernemen.be

 • Wat? Een netwerk van ondernemers voor ondernemers dat founders van scale-ups helpt groeien, in eerste instantie via belangeloze mentoring, maar ook via tal van andere accelerator-programma’s rond internationalisering, funding, persoonlijke en zakelijke groei, HR enzoverder.
 • Doelpubliek: Scale-ups die de early startup fase reeds overwonnen (de volgende fase is minstens even moeilijk, maar eens zo leuk!).
 • Regio: Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk

NSZ, Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen - www.nsz.be

 • Wat? Een interprofessionele organisatie die de belangen verdedigt van iedereen die onderneemt.
 • Doelpubliek: zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s in België.
 • Leden: 42.000
 • Regio: Nationaal

Open Coffee - www.opencoffee-vlaanderen.be

 • Wat? Internationale en Informele netwerkclub met als doel om ondernemers op een laagdrempelige manier bij elkaar brengen en te ondersteunen tijdens een ontbijtmeeting. Organisatie zonder lidmaatschap en volledig gratis!
 • Doelgroep: Ondernemers en ondernemingen
 • Regio: 36 +locaties in Vlaanderen

E-book: Netwerkorganisaties in VlaanderenPlato  - http://www.plato.be/ 

 • Wat? Plato is een lerend netwerk van Voka. Kennis en ervaringen worden op een interactieve manier met elkaar gedeeld. Bovendien kan je rekenen op begeleiding en coaching van een ervaren peters en meters, om jouw vragen af te toetsen.
 • Doelgroep: Ondernemers, kaderleden of professionele medewerkers
 • Wanneer: Gedurende een jaar komen groepjes van 15 à 18 leden maandelijks samen.
 • Regio: 6 afdelingen verspreid over Vlaanderen

Rotary BeNeLux - www.rotarybelux.org

 • Wat? Rotary is één van de grootste internationale service-organisaties. Ze richten hun tijd, energie en inspanningen op humanitaire projecten.
 • Regio: In België en Luxemburg samen telt Rotary 273 clubs en zo'n 10.600 leden.
 • Doelpubliek: Zakenmensen en ondernemers.
 • Internationaal: Er zijn 1.220.115 Rotariërs die tot meer dan 200 landen en geografische regio's behoren.

SAI  - www.sai.be

 • Wat? Studiecentrum voor Automatische Informatieverwerking is een ledenvereniging zonder winstdoel van ongeveer 1000 + informatici en informatiedeskundigen. Ze organiseren avondconferenties, cursussen, workshops en speciale events voor hun leden. 
 • Doelgroep: Informatici
 • Regio: Vlaanderen en Brussel

Smart Cities Vlaanderen - www.smartcities.vlaanderen

 • Wat? Ledenorganisatie waar bedrijven, kennisinstellingen, gemeentes en burgers samenwerken en actief op zoek gaan naar oplossingen voor de gemeenschappelijke noden en inspelen op de opportuniteiten van de innovatieve sector.
 • Doelpubliek: Innoverende bedrijven, kennisinstellingen, gemeentes, ondernemers, zelfstandigen, kmo’s…
 • Regio: Vlaanderen

Sterck Magazine  - https://www.sterck-magazine.be/

 • Wat? Sterck magazine is zowel een magazine, als een netwerk. Via het magazine kunnen ze rechtstreeks communiceren naar hun doelgroep. Met het netwerk willen ze collega-bedrijfsleiders bij elkaar brengen, zorgen voor een ‘match’ tussen beide partijen, en zakelijke samenwerkingen tot stand brengen.
 • Doelgroep: Ondernemers en vrije beroepers
 • Regio: Limburg, Antwerpen en Oost Vlaanderen.

Tesla Owners Club Belgium - www.teslaclub.be

 • Wat? Een Belgische community voor Tesla eigenaars, to-be eigenaars en fans. Ze organiseren informele evenementen voor en door EV rijders waar je kan netwerken. Voorbeelden: Champagne tour, Golf Cup, Beekse Bergen, Bowling, eKarting, etc.
 • Doelgroep: EEigenaars, reservation holders en fans van Tesla wagens
 • Regio: België

Unizo - www.unizo.be

 • Wat? Een ondernemersvereniging die naast een stevig Vlaams netwerk ook informatie, advies, cursussen en events organiseert.
 • Doelgroep: Beginnende ondernemers en bedrijfsleiders.
 • Regio: Ongeveer 300 lokale werkingen overal in Vlaanderen beschikbaar

Venditio+ - www.venditioplus.be

 • Wat? Ontstaan in 2010 en levert diensten aan klanten die willen werken met goesting in harmonie met zichzelf en de omgeving voor duurzaam profijt.
 • Doelgroep: Ondernemende medewerkers en ondernemers die hand in hand willen gaan voor duurzaamheid.
 • Regio: Nationaal

Verbond van Belgische ondernemingen (VBO) - www.vbo-feb.be

 • Wat? Het VBO is een werkgeversorganisatie die meer dan 50.000 ondernemers vertegenwoordigt uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Zowel op federaal, Europees als op internationaal niveau nemen ze het op voor de Belgische ondernemer.
 • Doelpubliek: Belgische ondernemer
 • Regio: België

Voka - www.voka.be

 • Wat? Voka is één van de grootste ondernemersnetwerken in Vlaanderen.
 • Doelpubliek: startende en ervaren ondernemers
 • Regio: Vlaanderen en Brussel
 • Leden: 18.000

X² - http://xkwadraat.be 

 • Wat? Businesscommunity en -magazine voor dames en heren waarbij dames een vooraanstaande rol spelen en heren de kans krijgen om de ondersteunende rol significant op te nemen. Naast de netwerkevents wordt er 1 keer per jaar de X²-Award uitgereikt die gendergelijkheid binnen bedrijven aanmoedigt.
 • Doelgroep: ondernemers, vrije beroepen, werknemers met ambitie
 • Regio: Vlaanderen

E-book: Netwerkorganisaties in VlaanderenZeker van haar zaak  - www.zekervanhaarzaak.com

 • Wat?Een online netwerk van ondertussen 5474 ondernemers. Ze organiseren events die plaatsvinden in heel Vlaanderen.
 • Doelgroep: Zaakvoerders
 • Regio: Vlaanderen

Zonta - www.zonta.org

 • Wat? Een internationale serviceclub gericht aan vrouwelijke zelfstandigen wereldwijd. In België telt Zonta 20 clubs met over de 550 leden. Ze zetten zich in voor goede doelen gekoppeld aan hun professioneel netwerk. Hun missie? De positie van de vrouw in de maatschappij verbeteren.
 • Doelpubliek: Vrouwelijke zelfstandigen
 • Leden: 550
 • Regio: 20 regionale clubs over heel België

Netwerkorganisaties in Vlaanderen - Jong VOKA Leuven

Op de Foto: Jong VOKA Leuven.

2. Netwerkorganisaties Antwerpen

 A12 Business Club - www.a12businessclub.be

 • Wat? Een business club en vrij podium voor bedrijfsleiders. A12 business club organiseert ontbijtvergaderingen waar zakenmensen gelijkgezinden kunnen ontmoeten en samenwerken.
 • Doelpubliek: Bedrijfsleiders uit groot Antwerpen
 • Regio: Antwerpen A12 en Antwerpen-Linkeroever

Antwerp Netwerkmeetings  - www.antwerp-netwerkmeetings.be

 • Wat? Een netwerkbijeenkomst in hartje Antwerpen voor alle ondernemers. Het is geen ledenclub, wel moet je je op voorhand inschrijven voor de meetings. Leuk weetje: vanaf januari organiseren zij ook de networkgames.
 • Doelgroep: Grote, kleine, startende of ervaren ondernemers
 • Regio: Antwerpen

 BeWoRa https://www.bewora.be/

 • Wat? Een vereniging die bedrijven vertegenwoordigt. Hun doel is om deze ondernemingen te groeperen en als motor te fungeren voor een optimale onderlinge samenwerking. Dankzij hun grensverleggende bedrijventerreinmanagement zorgen ze voor gezamenlijke acties en evenementen.
 • Doelgroep: Bedrijven in Wommelgem en Ranst
 • Leden: 186
 • Regio: Wommelgem en Ranst

Centurion Business Club https://mistergc.com/centurion-club

 • Wat? Centurion Business Club is een members-only community gebaseerd op Engels model waar gepassioneerde leden elkaar helpen om hun success te bereiken.
 • Doelgroep: zelfstandigen, aspirant zelfstandigen en carrière mensen.
 • Regio: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen

De Kamers - www.dekamers.be

 • Wat? Een business club die verantwoordelijken binnen verschillende maatschappelijke domeinen verenigt. Onder andere mensen uit het bedrijfsleven, de politiek, de academische, de wetenschappelijk en de culturele wereld enz. De netwerkontmoetingen vinden plaats in een exclusieve setting ‘dé historische salons’ en met inspirerende sprekers.
 • Doelpubliek: Ambtenaren, politici, CEO’s, wetenschappers… met een aanzienlijke positie binnen hun domein.
 • Regio: Antwerpen

Kobra - www.kobra.be

 • Wat? Een netwerk- en infoplatform om de samenwerking tussen bedrijven en bedrijfsverenigingen te stimuleren en te verbeteren. Jaarlijks organiseren ze één overkoepelend event rond een actueel thema. Ongeveer 700 bedrijven maken deel uit van dit netwerk.
 • Doelgroep: Lokale bedrijvenkringen rond Antwerpen
 • Regio: Antwerpen

 Link26  http://www.link26.be/ 

 • Wat? Een business netwerk, dat staat voor 3 dingen: 1) meet: het stimuleren van de klant-leveranciersrelaties tussen de leden onderling, 2) voice: de stem van de ondernemer vertegenwoordigen bij lokale overheden, en 3) benefit: het openstellen van events voor elkaar en meerwaarde creëren door samenwerking.
 • Doelgroep: Lokale ondernemers, bedrijfsleiders en kaderleden van bedrijven 
 • Regio: Berchem en omgeving

 Link29 www.link29.be  

 • Wat? Een business netwerk dat ondernemers bijeenbrengt om samen te werken en te delen. Het resultaat? Samen succes boeken. 
 • Doelgroep: Zelfstandigen, ondernemers & bedrijfsleiders met maatschappelijke zetel en/of domicilie in Schoten.
 • Regio: Schoten en omgeving

Netwerkondernemen - www.netwerkondernemen.be

 • Wat? Een netwerk van ondernemers voor ondernemers dat founders van scale-ups helpt groeien, in eerste instantie via belangeloze mentoring, maar ook via tal van andere accelerator-programma’s rond internationalisering, funding, persoonlijke en zakelijke groei, HR enzoverder.
 • Doelpubliek: Scale-ups die de early startup fase reeds overwonnen (de volgende fase is minstens even moeilijk, maar eens zo leuk!).
 • Regio: Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk

Start2Bizz - www.start2bizz.com

 • Wat? Start2Bizz organiseert events voor ondernemers (grensoverschrijdend / landoverschrijdend).
 • Doelgroep: hoofdzakelijk eenmanszaken, maar ook KMO.
 • Regio: Noord-Antwerpen en Noord-Brabant Nederland.

STERCK. - www.sterck-magazine.be/limburg/netwerck

 • Wat? STERCK. is een gedurfd initiatief om ondernemers en vrije beroepers bij mekaar te brengen. Weg van de platgetreden paden en resoluut origineel. Het STERCK. concept zorgt voor een doorgedreven 'match' tussen collega-bedrijfsleiders. Eentje die niet alleen informatief en entertainend is, maar vooral concreet zakelijk resultaat kan opleveren.
 • Doelstelling: kwaliteitsvolle gesprekken die business genereren
 • Doelgroep: Ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepers.
 • Regio: Limburg/ Antwerpen

VIBNA - www.vibna.be

 • Wat? Een Vereeniging van Industriële Bedrijven gelegen in het noorden van Antwerpen. Ze vertegenwoordigen ongeveer 50 industriële ondernemingen. VIBNA steunt, adviseert en informeert de ondernemingen via specifieke werkgroepen.
 • Doelpubliek: ondernemingen in de Antwerpse industriezone
 • Regio: Noord-Antwerpen

World Trade Center Antwerp - Flanders - www.wtcantwerp.be

 • Wat? Het WTC Antwerpen of voluit World Trade Center Antwerp - Flanders - is één van de oudste en actiefste bedrijvenclubs uit de regio. Het is een ontmoetingsplatform voor effectieve netwerking, zowel nationaal als internationaal. WTC Antwerpen zorgt voor B-2-B activiteiten, bedrijfsbezoeken, ervaringsuitwisseling en interessante events die professionele netwerking bevorderen.
 • Doelgroep: Bedrijven met internationale ambities
 • Regio: Antwerpen, maar deel van Internationale netwerkorganisatie WTCinternational.
 • Internationaal: Lokaal en internationaal netwerk van 750.000 bedrijven in 92 landen

3. Netwerkorganisaties Oost-Vlaanderen

Business & Friends - www.businessandfriends.be

 • Wat? Business & Friends is een organisatie voor open-minded ondernemers die wekelijks samenkomen om te helpen bij de uitbouw van elkaars business. Op basis van vertrouwen en intensieve samenwerkingen, geven ze aanbevelingen voor elkaars business.
 • Doelgroep: Ondernemers
 • Regio: Wetteren en Ninove

Business club Dendermonde (BCD) - www.businessclubdendermonde.be

 • Wat? Business club waar ondernemers op informele wijze contact kunnen leggen met andere regionale zaakvoerders. Ze organiseren verschillende activiteiten zoals lezingen, voordrachten en studiereizen. 
 • Doelgroep: Lokale bedrijfsleiders
 • Regio: Dendermonde  

Centurion Business Club - https://mistergc.com/centurion-club

 • Wat? Centurion Business Club is een members-only community gebaseerd op Engels model waar gepassioneerde leden elkaar helpen om hun success te bereiken.
 • Doelgroep: zelfstandigen, aspirant zelfstandigen en carrière mensen.
 • Regio: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen

CreativeMornings Ghent - creativemornings.com/cities/gnt

 • Wat? CreativeMornings is een maandelijkse ontbijtlezingenreeks voor creatives waar op een informele manier kan genetwerkt worden. CreativeMornings bestaat in meer dan 200 steden in meer dan 60 landen. De voertaal is Engels omdat we op die manier ook expats willen aantrekken. 
 • Doelgroep: Creatives
 • Wanneer? Maandelijks
 • Regio: Oost-Vlaanderen

De startersfabriek - startersfabriek.gent.be

 • Wat? Een matchmaker voor startende ondernemers in Gent. Ze bundelen alle Gentse startersinitiatieven op 1 online platform ‘FoundME’ en organiseren maandelijkse netwerkmomenten om starters en experts te ontmoeten.
 • Doelgroep: Startende ondernemer of eenmanszaak
 • Regio: Gent

Entrepreneurs Anonymous Gent - www.meetup.com/nl-NL/Entrepreneurs-Anonymous-Gent

 • Wat? Een informeel netwerk moment waar je kan kennismaken met Gentse entrepreneurs.
 • Leden: 1065 leden
 • Regio: Gent
 • Wanneer: Maandelijks op dinsdagavond

EROV - www.erov.be

 • Wat? De economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw (afgekort EROV) werkt in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen en tracht lokale ondernemers te inspireren, streekproducten te promoten, jong ondernemerschap te stimuleren en handelskernen te versterken. Ze organiseren seminaries, bedrijfsbezoeken en netwerkmomenten.
 • Doelpubliek: Ondernemers uit de publieke en private sector
 • Regio: Gent

Go4freelance - www.go4freelance.be

 • Wat? Opgestart in 2021! Go4freelance is dé community voor de professionele freelancer en ondernemer. Een freelance community waar delen en verruimen van kennis, online zichtbaarheid, verbondenheid en contact leggen centraal staan.
 • Doelpubliek: Freelancers en ondernemers.
 • Regio: West- en Oost-Vlaanderen (aangezien hun partners en coaches uit deze provincies komen), maar uiteraard iedereen in Vlaanderen welkom.

ICF – International club of Flanders - www.clubofflanders.com

 • Wat? I.C.F. is een kern van werkgevers en toonaangevende ambtenaren, waar leden – en hun partners – “off the record” informatie uitwisselen die de businesswereld in onze streek vooruithelpt. Naast nationale zijn ook internationale bedrijfsleiders welkom.
 • Doelpubliek: Een ethisch correcte bedrijfsleider of hoger kaderlid
 • Regio: Gent

ICFLYES - www.clubofflanders.com

 • Wat? ICFLYES is de jongerentak van businessclub ‘International Club Of Flanders’. ICFLYES wil optreden als een dynamische verzameling van hedendaagse ondernemers en op creatieve en aangename wijze tegemoetkomen aan de specifieke noden van haar leden. ICFLYES focust zich op alle facetten van het hedendaagse ondernemerschap.
 • Wie: Voor alle jonge ondernemers die nood hebben aan netwerking met gelijkgestemden in de wijde businesswereld.
 • Wanneer: Ze organiseren een 4 tal events op jaarbasis en bijkomende maandelijkse evenementen van International Club Of Flanders.
 • Regio: Gent

JCI Gent - www.jcigent.be 

 • Wat?  JCI Gent is een groep van jonge professionals, die samen hun schouders zetten onder diverse projecten.  JCI is gebaseerd op vier pijlers. Individu, maatschappij, business, en internationalisme. De motivatie om lid te worden, zijn mede door onze pijlers, erg verschillend. En toch delen we dezelfde vorm van positieve energie.
 • Doelpubliek: Ondernemende mensen tussen 18 en 40 jaar
 • Regio: Gent

Netwerkondernemen - www.netwerkondernemen.be

 • Wat? Een netwerk van ondernemers voor ondernemers dat founders van scale-ups helpt groeien, in eerste instantie via belangeloze mentoring, maar ook via tal van andere accelerator-programma’s rond internationalisering, funding, persoonlijke en zakelijke groei, HR enzoverder.
 • Doelpubliek: Scale-ups die de early startup fase reeds overwonnen (de volgende fase is minstens even moeilijk, maar eens zo leuk!).
 • Regio: Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk

Overondernemers.bewww.overondernemers.be

 • Wat? Betrokkenheid. Enthousiasme. Ontmoeten. Daarvoor staat Overondernemers.be, een jonge, dynamische netwerkorganisatie die bewust kiest voor een kleinschalig karakter, zodat gelijkgestemde ondernemers actief kunnen netwerken en sparren met collega-ondernemers. Fysieke en online events wisselen elkaar af, zowel voor leden als niet-leden.
 • Doelpubliek: Zaakvoerders van eenmanszaken en kleine kmo’s.
 • Regio: West- en Oost-Vlaanderen

Top West-Vlamingen - www.topwestvlamingen.be

 • Wat? Een serviceclub van 250 West-Vlamingen die werken buiten hun eigen provincie en die vriendschap en verantwoord leiderschap hoog in het vaandel dragen. West-Vlamingen actief in de politiek, het bedrijfsleven en de artistieke wereld komen geregeld samen om ludiek te netwerken.
 • Doelpubliek: 'Je moe geboren en getogen zien in West-Vlaanderen; je moe nog e moentje West-Vlams kunn'n klapp'n en in je werksekteur moe je etwat te zeggen en op kulteur, politiek, sociaal of industrieel vlak.'
 • Regio: Brussel of Gent

E-book: Netwerkorganisaties in Vlaanderen

4. Netwerkorganisaties West-Vlaanderen

Go4freelance - www.go4freelance.be

 • Wat? Opgestart in 2021! Go4freelance is dé community voor de professionele freelancer en ondernemer. Een freelance community waar delen en verruimen van kennis, online zichtbaarheid, verbondenheid en contact leggen centraal staan.
 • Doelpubliek: Freelancers en ondernemers.
 • Regio: West- en Oost-Vlaanderen (aangezien hun partners en coaches uit deze provincies komen), maar uiteraard iedereen in Vlaanderen welkom.

Netwerkondernemen - www.netwerkondernemen.be

 • Wat? Een netwerk van ondernemers voor ondernemers dat founders van scale-ups helpt groeien, in eerste instantie via belangeloze mentoring, maar ook via tal van andere accelerator-programma’s rond internationalisering, funding, persoonlijke en zakelijke groei, HR enzoverder.
 • Doelpubliek: Scale-ups die de early startup fase reeds overwonnen (de volgende fase is minstens even moeilijk, maar eens zo leuk!).
 • Regio: Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk

Centurion Business Club - https://mistergc.com/centurion-club

 • Wat? Centurion Business Club is een members-only community gebaseerd op Engels model waar gepassioneerde leden elkaar helpen om hun success te bereiken.
 • Doelgroep: zelfstandigen, aspirant zelfstandigen en carrière mensen.
 • Regio: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen

OC West - www.ocwest.be

 • Wat? Een ondernemerscentrum voor West-Vlaamse zelfstandigen. Ze bieden vormingen, coaching, netwerkactiviteiten en huisvesting aan. Ze slaan de brug tussen ondernemingen, overheden en kennisinstellingen.
 • Doelgroep: Potentiële, startende en gevestigde ondernemers en vrije beroepen.
 • Regio: Kortrijk, Brugge, Oostende en Roeselare

Overondernemers.be - www.overondernemers.be

 • Wat? Betrokkenheid. Enthousiasme. Ontmoeten. Daarvoor staat Overondernemers.be, een jonge, dynamische netwerkorganisatie die bewust kiest voor een kleinschalig karakter, zodat gelijkgestemde ondernemers actief kunnen netwerken en sparren met collega-ondernemers. Fysieke en online events wisselen elkaar af, zowel voor leden als niet-leden.
 • Doelpubliek: Zaakvoerders van eenmanszaken en kleine kmo’s.
 • Regio: West- en Oost-Vlaanderen

Start and Go - www.startandgo.be

 • Wat? Het aanspreekpunt voor starters en groeiers in West-Vlaanderen en een onderdeel van OC West. Ze brengen jonge bedrijven samen zodat ze eigen ideeën en trajecten kunnen aftoetsen onder elkaar.
 • Doelgroep: Startende en groeiende ondernemers die maximum 5 jaar bestaan
 • Regio: Heel West-Vlaanderen 

5. Netwerkorganisaties Limburg

Aristoteles Business Club - www.aristotelesbc.be

 • Wat? Een business denktank met als doel bedrijfservaringen te delen, bedrijfsprocessen te bestuderen, gastsprekers uit te nodigen en studiereizen te organiseren. 
 • Doelgroep: Bedrijfsleiders, ondernemers en kaderleden
 • Regio: Hasselt

Goeiemorgen Limburg - https://www.goeiemorgenlimburg.be/

 • Wat? Een netwerkidee dat mensen samen brengt om elkaar ‘s ochtends te ontmoeten met een kopje koffie. Gratis en vrijblijvend, zonder commerciële bedoelingen.
 • Doelgroep: Freelancers, zelfstandigen, managers en afgevaardigden van kmo's
 • Wanneer? Goeiemorgen Limburg komt samen op de tweede en de vierde vrijdag van de maand.
 • Regio: Hasselt en Genk

Hasselt STIX - Hockey business Club Hasselt - www.hasseltstix.be/?oid=815&pid=59728

 • Wat? Netwerken via de business club van Hasselt Stix in een leuke en gemoedelijke sfeer met mensen die de hockeysport en de club een warm hart toedragen. Ze organiseren per jaar enkele informele activiteiten, exclusief voor de BC leden. Bedoeling is om professionele relaties onder de leden te stimuleren.
 • Doelpubliek: Bedrijven of ondernemers met warm hart voor de club
 • Regio: Hasselt

Koffie-Connect - https://www.koffie-connect.be/

 • Wat? Koffie-Connect is een laagdrempelig en gratis gegeven, waar ondernemers kunnen netwerken en luisteren naar interessante sprekers. Maandelijks kan een bedrijf of locatie de deuren open zetten, om op die manier meer naamsbekendheid te krijgen.
 • Doelgroep: Ondernemers
 • Wanneer? Maandelijks van 8.00u tot 10.00u
 • Regio: Limburg

Limburgers aan zet - www.limburgersaanzet.be

 • Wat? ‘Limburgers aan zet’ wil geboren en getogen Limburgers samenbrengen die een toppositie bekleden buiten hun eigen provincie en dit binnen hun specifiek maatschappelijk domein (politiek, privé, media, sport, kunst,…). De bedoeling is om actief te netwerken binnen een gemoedelijke sfeer met Limburgers over de land- of provinciegrenzen heen.
 • Doelpubliek: Limburgse topmanagers, politici, ondernemers,…
 • Regio: Limburg

Monx Café - www.monx.be/monx-cafe

 • Wat? Een maandelijks netwerkmoment in Zonhoven waar je gedurende een uurtje wordt ondergedompeld in de wereld van de specialere koffies, de branderij kan bezichtigen en nadien kan proeven en netwerken in het Monx Café.
 • Doelgroep: Iedereen die graag netwerkt en koffie drinkt
 • Regio: Zonhoven

Netwerkondernemen - www.netwerkondernemen.be

 • Wat? Een netwerk van ondernemers voor ondernemers dat founders van scale-ups helpt groeien, in eerste instantie via belangeloze mentoring, maar ook via tal van andere accelerator-programma’s rond internationalisering, funding, persoonlijke en zakelijke groei, HR enzoverder.
 • Doelpubliek: Scale-ups die de early startup fase reeds overwonnen (de volgende fase is minstens even moeilijk, maar eens zo leuk!).
 • Regio: Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk

Qontact - www.qontact.be

 • Wat? Qontact is een netwerkorganisatie én uitgever van het Qontact business magazine dat 2 keer per jaar wordt uitgegeven. Een handige informatieve tool met blitse reportages over collega-ondernemers. Ze leggen contacten tussen potentiële collega-ondernemers om zo nóg meer business te genereren.
 • Doelpubliek: Kleine, grote, nieuwe en ervaren bedrijven
 • Regio: Sint-Truiden

STERCK. - www.sterck-magazine.be/limburg/netwerck

 • Wat? STERCK. is een gedurfd initiatief om ondernemers en vrije beroepers bij mekaar te brengen. Weg van de platgetreden paden en resoluut origineel. Het STERCK. concept zorgt voor een doorgedreven 'match' tussen collega-bedrijfsleiders. Eentje die niet alleen informatief en entertainend is, maar vooral concreet zakelijk resultaat kan opleveren.
 • Doelstelling: kwaliteitsvolle gesprekken die business genereren
 • Doelgroep: Ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepers.
 • Regio: Limburg/ Antwerpen

VKW Limburg - www.vkwlimburg.be

 • Wat? Een ongebonden werkgeversorganisatie die in vertrouwen bedrijven wil samenbrengen, hun belangen wil verdedigen en ondernemingen wil versterken.
 • Doelgroep: Bedrijfsleiders van middelgrote tot grote onderneming
 • Regio: Limburg

VWBO - www.vwbo.be

 • Wat? Het VWBO of het Verbond van West-Brabantse Ondernemingen zet zich in voor de belangen van 300 ondernemers en bedrijven in de regio West-Brabant.
 • Doelgroep: Ondernemers en bedrijfsleiders
 • Regio: Limburg

E-book: Netwerkorganisaties in Vlaanderen

6. Netwerkorganisaties Vlaams-Brabant

Brabant Business Club (BBC) - www.brabantbusinessclub.eu

 • Wat? Een ledenclub en trefpunt voor Brabantse ondernemers die elkaar wekelijks ontmoeten met de bedoeling om ervaringen uit te wisselen, informele gesprekken aan te gaan en elkaar te helpen waar mogelijk.
 • Doelgroep: Zaakvoerders uit de regio
 • Regio: Asse  

Business Breakfast Club Leuven - www.bbcl.be

 • Wat? Een brede netwerkvereniging van vertegenwoordigers uit verschillende bedrijven en sectoren in Vlaams-Brabant.
 • Doelgroep: Regionale ondernemers
 • Regio: Leuven

Chocola-Tuti - Choconnect - www.chocola-tuti-business.be/netwerkevents

 • Wat? Chocolade verbindt mensen en zorgt altijd voor beleving, netwerken met een vleugje chocolade dus.  Onze sprekers zijn stuk voor stuk mensen met een uniek en inspirerend ondernemersverhaal, die telkens graag hun kennis en ervaring met je delen.   Verschillende keren per jaar zetten we onze deuren ook open voor interessante lunch & learn op de middag.
 • Wanneer? Iedere maand met uitzondering van de zomermaanden
 • Doelgroep: ondernemers
 • Regio: Vlaams-Brabant

Mindgate Leuven - www.leuvenmindgate.be

 • Wat? Een uniek en innovatief samenwerkingsplatform tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Bedoeling is om initiatieven over de domeinen heen te stimuleren en te verbeteren.
 • Doelgroep: Bedrijven, ondernemers, investeerders uit de gezondheidszorg, bedrijven en kennisinstellingen
 • Regio: Leuven

Ondernemend WTW - www.ondernemendwtw.be

 • Wat? Een VZW voor alle ondernemers uit Wakkerzeel, Tildonk, Wespelaar en Haacht. Ze organiseren netwerkevents en praatcafés om lokale ondernemers aan elkaar voor te stellen.
 • Doelgroep: Lokale ondernemers
 • Regio: Wakkerzeel, Tildonk, Wespelaar en Haacht

VWBO - www.vwbo.be

 • Wat? Het VWBO of het Verbond van West-Brabantse Ondernemingen zet zich in voor de belangen van 300 ondernemers en bedrijven in de regio West-Brabant.
 • Doelgroep: Ondernemers en bedrijfsleiders
 • Regio: Limburg

Winge Golf & Country Club - www.wingegolf.be/business

 • Wat? De business club biedt een modern en positief netwerkmoment aan voor ondernemers en bedrijven, en dit vanuit een gemeenschappelijke passie, namelijk het golfspel. Je bent niet verplicht lid te zijn van de golfclub.
 • Doelpubliek: Bedrijfsleiders en ondernemers
 • Regio: Vlaams-Brabant

Zemst Onderneemt! vzwwww.facebook.com/ZemstOnderneemt

 • Wat? Zemst Onderneemt! vzw is een netwerkorganisatie door en voor de groot-Zemstse ondernemers, zelfstandigen, vrije beroepen en handelaars. Hun missie bestaat eruit om ondernemers uit Zemst, Eppegem, Elewijt, Weerde en Hofstade met elkaar in contact te brengen.
 • Wanneer? 5 keer per jaar wordt er actief genetwerkt tijdens een inspirerende avond.
 • Doelgroep: Voor de groot-Zemst ondernemers, zelfstandigen, vrije beroepen en handelaars. Mis geen enkel event van Zemst Onderneemt! vzw en schrijf je in op onze nieuwsbrief, via de volgende link: http://eepurl.com/c3h4rr
 • Regio: Zemst  

7. Netwerkorganisaties Brussel

1819.Brussels | www.1819.brussels

 • Wat? Dé informatiedienst voor al wie wil en kan ondernemen in Brussel. Een platform boordevol tips, adviezen en informatie en die vooral willen informeren, sensibiliseren en oriënteren.
 • Doelgroep: Ondernemers
 • Regio: Brussel

Cercle Gaulois - www.cercle-gaulois.be

 • Wat? De Cercle Gaulois, voluit Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire ('Koninklijke Gallische Artistieke en Literaire Kring'), is een Franstalige mannenclub in Brussel. Het is ontstaan in 1951 uit de samensmelting van twee oudere verenigingen, de Cercle Artistique et Littéraire en de Cercle Royal Gaulois. De crème de la crème van de Belgische industrie samen in de voorname Brusselse clubs zoals de Cercle Gaulois.
 • Doelpubliek: Enkel mannen uit de top Belgisch industrieën
 • Lidmaatschap: Enkel op uitnodiging.
 • Regio: Brussel

De Warande  - www.dewarande.be

 • Wat? Al 30 jaar een prestigieuze ledenclub en dé ontmoetingsplek voor Vlamingen in Brussel. Activiteiten en evenementen worden meestal gekoppeld aan gastronomische hoogstandjes.
 • Doelgroep: Bedrijven en ondernemende individuen
 • Regio: Centrum Brussel

Manneken Bizz - www.mannekenbizz.be

 • Wat? Wij zijn een netwerk van enthousiaste Brussels ondernemers die elkaar inspireren en motiveren. Door onze expertise en ons netwerk open te stellen brengen we samen ons bedrijf naar "the next level". Tijdens onze tweewekelijkse vergaderingen ontmoet je bij het ontbijt gelijkgestemde ondernemers, krijg je de gelegenheid je activiteit voor te stellen tijdens een korte presentatie én van elkaar te leren? Klinkt dit interessant? Dan mag je zo een waardevolle gelegenheid voor jouw business zeker niet aan jou laten voorbij gaan! Stuur een mail naar info@mannekenbizz.be om een vergadering bij te wonen. Meer info vind je op onze website: www.mannekenbizz.be.
 • Doelpubliek: Voor en door ondernemers actief in en rond Brussel
 • Regio: Onze vergaderingen gaan eveneens door in (de nabije omgeving van) Brussel
 • Wanneer: Tweewekelijks op vrijdagochtend van 7u15 tot 9u.

Top West-Vlamingen - www.topwestvlamingen.be

 • Wat? Een serviceclub van 250 West-Vlamingen die werken buiten hun eigen provincie en die vriendschap en verantwoord leiderschap hoog in het vaandel dragen. West-Vlamingen actief in de politiek, het bedrijfsleven en de artistieke wereld komen geregeld samen om ludiek te netwerken.
 • Doelpubliek: 'Je moe geboren en getogen zien in West-Vlaanderen; je moe nog e moentje West-Vlams kunn'n klapp'n en in je werksekteur moe je etwat te zeggen en op kulteur, politiek, sociaal of industrieel vlak.'
 • Regio: Brussel of Gent

8. Facebookgroepen voor ondernemers

Download de lijst in PDF-formaat

Zijn we een organisatie vergeten? 

Onze lijst is uiteraard niet compleet… Ken je zelf nog een netwerkorganisatie of business club die ook op deze lijst horen? Is sommige informatie niet langer up-to-date? Laat het ons weten en we passen het graag aan! Mail naar info@webhero.be.

Wie is Webhero?

Webhero ondersteunt ambitieuze starters, groeiers, ondernemers en KMO’s met het verhogen van kwalitatieve leads en het boosten van sales opportuniteiten. Dat kan door slim te netwerken bij een bovenstaande netwerkorganisatie, maar dat kan ook door een straffe en betaalbare website online te zetten die voldoet aan alle technische vereisten en digitale verkeersregels van Google. Benieuwd? Neem contact op, de koffie staat klaar!Ik zoek een professionele webbouwer

Net zo’n mooie website of webshop laten bouwen?

Een Webhero neemt snel contact met je op!
Een Webhero neemt snel contact met je op!