Google Analytics 4: wat is nieuw?

Google kondigde begin dit jaar aan dat Universal Analytics vanaf 1 juli definitief vervangen wordt door Google Analytics 4, kortweg GA4. De huidige Google Analytics zal onherroepelijk verdwijnen en er zal ook geen historische data meer beschikbaar zijn. Om analytische achterstand te vermijden is snel switchen naar GA4 aangeraden. Eenmaal omgeschakeld is het wel even wennen aan het nieuwe event-driven datamodel.

Google Analytics 4 - binnenkort de nieuwe standaard voor het analyseren van data - brengt namelijk een hele hoop nieuwigheden met zich mee. Een nieuw datamodel, de start van automatische insights en introductie van de engagament rate, makkelijk cross-platform meten en meer. We delen de belangrijkste veranderingen in deze blog.


1. Nieuwe manier van meten

Het grootste verschil tussen Universal Analytics en GA4 is de manier waarop data wordt verzameld. Google Analytics 4 introduceert namelijk een nieuw gegevensmodel: het event-driven datamodel. Voortaan worden alle interacties op de website gemeten als een gebeurtenis (= event). 

Soorten interacties zijn: het starten van een sessie (bezoek), scrollen op een webpagina, een product kopen, een video bekijken, paginaweergaven enzoverder. In Universal Analytics waren dit verschillende hit-types. In Google Analytics 4 vallen ze allemaal onder “gebeurtenissen”. 

Praktijkvoorbeeld

Peter en Sarah surfen beiden naar www.webhero.be. Peter komt terecht op de homepagina, maar keert terug naar Google. Sarah daarentegen scrolt doorheen de homepagina, klikt door naar onze e-books en download een gratis bestand.

Universal Analytics meet volgende gegevens: twee gebruikers en twee sessies. Google Analytics 4 meet één gebruiker met één event (Peter, pageview) en één gebruiker met verschillende events (Sarah, scroll + pageviews + download).


1.1. Standaard gebeurtenissen (via verbeterde meting)

Dankzij de optie “verbeterde meting” worden gebeurtenissen automatisch gemeten, zonder dat je daarvoor iets hoeft in te stellen in Google Analytics of Google Tag Manager. Gebeurtenissen die automatisch worden gemeten zijn: 

  • Paginaweergaven (page_view)
  • Scrolls (scroll)
  • Uitgaande klikken (click)
  • Zoeken op website 
  • Video bekijken
  • Downloads

Geen fan van deze optie? Google Analytics 4 biedt de mogelijkheid om dit uit te zetten via property-instellingen.

Universal Analytics versus Google Analytics 4.

1.2 Aanbevolen gebeurtenissen

Naast de standaard gebeurtenissen biedt Google ook een lijst met aanbevolen gebeurtenissen aan. Deze kan je zelf nog toevoegen indien je dat wenst.

1.3 Gebeurtenissen zelf instellen

Graag een interactie op je website als gebeurtenis laten meten? Maak een aangepaste gebeurtenis aan en bepaal zelf de naam en parameters. (Tip: op deze manier kan je ook bestaande gebeurtenissen van Universal Analytics overnemen naar Google Analytics 4). Vervolgens kan je gebeurtenissen markeren als “conversie”. In totaal kan je zo’n 500 gebeurtenissen instellen, waarvan je er 30 kan markeren als “conversie”. Meer informatie over aangepaste gebeurtenissen kan je hier vinden.

Wat zijn parameters?

Binnen Google Analytics 4 kan je aan iedere gebeurtenis (= event) parameters toevoegen. Parameters zijn de gegevens die worden gemeten tijdens een gebeurtenis. Op deze manier krijgen we meer inzicht in het wat, waar, waarom en hoe van iedere gebeurtenis.

Twee voorbeelden om dit te verduidelijken:

Gebeurtenis: Paginaweergaven (page_view)
Parameters: URL van pagina, URL van vorige pagina, tijd gespendeerd op pagina.

Gebeurtenis: Video bekijken
Parameters: URL van video, titel van video, duur van video, ...

Net zoals bij gebeurtenissen zijn er zowel automatische als aangepaste parameters.


2. Bounce rate versus engagement rate

In Google Analytics 4 wordt het oorspronkelijke bounce percentage (= bounce rate) anders gemeten en het engagement percentage (= engagement rate) geïntroduceerd. Even opfrissen: Het bounce percentage is het  percentage aan bezoekers dat de website bekijkt en vervolgens weer verlaat zonder enige interactie op de website (= bouncers). De engagement rate is het omgekeerde en omvat het percentage bezoekers die de website actief bezoeken en interactie tonen (= sessies met engagement). 

Wanneer tel je een “bounce” of een “sessie met engagement”?

Bounce rate versus engagement rate. Universal Analytics versus Google Analytics 4.

In een notendop: wanneer het website bezoek niet wordt gezien als een sessie met engagement, dan pas spreken we over een “bounce”. Nog meer informatie hierover vind je hier.

3. Gegevens van eenzelfde gebruiker worden gebundeld

Gebruikers (= website bezoekers) komen via verschillende kanalen op jouw website terecht. Via een smartphone, laptop of iPad, via Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox, enzoverder. Google Analytics 4 laat toe om gegevens van eenzelfde gebruiker te bundelen in één gebruikerstraject, ongeacht het apparaat of de browser. Omwille van die reden zijn de rapporten anders georganiseerd. Zo is er nu een nieuwe categorie genaamd "Life Cycle" die rapporteert over acquisitie, engagement, omzet en retentie. De nadruk ligt hier op de gehele customer life cycle

4. Makkelijker doelgroepen beheren

Google Analytics 4 laat het toe om doelgroepen te maken op basis van wat gebruikers (= website bezoekers) op je website hebben gedaan. Bovendien kan je op basis van eerder verzamelde gegevens gebruikers automatisch laten groeperen in een doelgroep die waarschijnlijk binnen 7 dagen zal terugkeren op je website. Meer over voorspellende doelgroepen kan je hier vinden.

Automatische doelgroepen in Google Analytics 4.

5. Automatische insights

Een waarschuwing ontvangen wanneer de vraag naar producten hoger ligt dan normaal? De kans dat een doelgroep gaat converteren berekenen? Dankzij machine learning belooft Google Analytics 4 nieuwe inzichten te voorspellen. Iets waar enorm veel marketeers naar uitkijken! 

6. Klantgerichte rapportering en de Analysis Hub

Google Analytics 4 heeft zichzelf ook heruitgevonden wat betreft de rapportage. Alle informatie wordt nu geordend in mappen, waarbij de focus opnieuw ligt op de gehele customer life cycle. Je kan bekijken hoe klanten binnenkomen via de acquisitie rapporten, hoe zij zich gedragen via de engagement rapporten en of ze terugkomen voor een aankoop via de retentie rapporten. Zie je liever gedetailleerde rapporten? Raadpleeg de nieuwe Analysis Hub (of "Ontdekken") en leg linken tussen je statistieken, doelgroepen en inzichten. Bovendien vind je hier ook de reeds bekende pad-, trechter- en segmentanalyserapporten terug (zoals we deze kennen uit Universal Analytics).

In een notendop: 

Google Analytics 4 streeft naar een duidelijke weergave van de customer life cycle, ook wel de customer journey of klantreis genoemd. Hoe kwam de gebruiker (= website bezoeker) op je website? Hoe gedraagt hij zich? En zal hij terugkomen? Op deze manier kan je makkelijker behoeftes detecteren om later op in te spelen. Door de totaal andere manier van meten, is het niet relevant om eerdere Universal Analytics cijfers te vergelijken met de nieuwe Google Analytics 4 data.


Universal Analytics versus Google Analytics 4.Ik zoek een professionele webbouwer

Net zo’n mooie website of webshop laten bouwen?

Een Webhero neemt snel contact met je op!
Een Webhero neemt snel contact met je op!